O firmě

Historie

Zkušebna měřičů tepla a vodoměrů Litoměřice, s.r.o.,  byla založena jako středisko Severočeských tepláren a.s. Most v roce 1996 ve snaze poskytnout komplexní, všestranné a spolehlivé služby v oblastech montáže, oprav a úředního ověřování měřičů tepla a vodoměrů. V tomtéž roce zkušebna působila jako Státní metrologické středisko (SMS) pod evidenčním číslem K-56. V roce 1999 se firma osamostatnila a od roku 2001 působí pod novým evidenčním číslem K-42 jako Autorizované metrologické středisko (AMS). Montáž, demontáž a opravy provádíme na základě registračního osvědčení č.: 4100-OR-0002-14 a se souhlasem obchodních zastoupení jednotlivých dodavatelských firem. =====================

Zkušebna měřičů tepla a vodoměrů Litoměřice, s.r.o. -            idatabaze.czKalibrace, servis měřicí techniky - idatabaze.cz

Současnost

Hlavními činnostmi AMS jsou montáže, demontáže, ověřování a metrologické zkoušky vodoměrů, měřičů tepla a jejich členů, provozovaných v ČR. Dále spolupracujeme s dodavateli a výrobci vodoměrů, měřičů tepla a jejich členů, působících u nás i v zahraničí. Součástí informačního systému AMS a zároveň zárukou vysoké úrovně jakosti výkonů je úzká spolupráce s  ČMI a ÚNMZ.