Služby

Montáže a demontáže

Jednou ze základních součástí našich služeb je komplexní nabídka demontáží a zpětných montáží a vodoměrů, měřičů tepla a jejich členů.

Čištění

Čištění všech vodoměrů a hydraulických částí měřičů tepla provádíme jejich rozebráním a následným vyčištění tělesa i jednotlivých součástí mechanickou a chemickou cestou.

Oprava a repase měřičů

U vodoměrů a hydraulických částí měřičů tepla provádíme výměnu opotřebovaných dílů v rozsahu stanoveném jejich výrobcem. Případné opravy poškozených částí měřidel jsou řešeny individuelně dle rozsahu poškození a po schválení objednatelem. Pokud je u měřidla během opravy nalezena závada takového rozsahu, že jej lze určit jako neopravitelné, doporučíme jeho vyřazení a po odsouhlasení objednatelem nahradíme měřidlem novým.

Provádíme také výměnu baterií u vyhodnocovacích jednotek.

Regulace

Všechny vodoměry, měřiče tepla a jejich členy seřizujeme na parametry, které jsou stanoveny typovým schválením a metrologickým předpisem pro ověřování.

Ověření

Po zkompletování a seřízení jsou vodoměry, měřiče tepla a jejich členy úředně ověřeny ( zaplombovány metrologickou plombou na místech k tomu určených typovým schválením ).

Prodej

 • kalorimetrických počitadel ( KAMSTRUP, LANDIS+GYR, COMBIMETER II, SONTEX atd. )
 • bytových vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu ( SENSUS, ISTA, HYDROMETER atd..)
 • průmyslových vodoměrů na teplou vodu a hydr. částí měřičů tepla ( HYDROMETER , SENSUS, SONTEX atd. )
 • odporových teplotních snímačů PT100, PT500,PT1000 ( KAMSTRUP, ZPA, JUMO, F.P. atd. )

Přestavba měřičů tepla Clorius EP a EPD

Nabízíme přestavbu měřičů tepla Clorius EP a EPD na nový metrologicky schválený typ Combimeter II dle TCM 311 / 99-3182

Obsah přestavby:

 • k přestavbě musí být dodán kompletní měřič tepla
 • stávající kalorimetrické počítadlo EP ( EPD ) je nahrazeno jednotkou Combimeter II
 • stávající čidlo průtoku je repasováno a připraveno na další zkušební období
 • teploměry pokud vyhoví mohou být použity ( PT 100 )
 • nové štítky na počítadle a čidle průtoku a kompletní úřední ověření přístroje


Výhody přestavby :

 • modernizace Váší soustavy měření za výhodných podmínek
 • nová moderní elektronika se spolehlivým a precizním měření
 • celá řada hardwarových i softwarových modulů
 • široký měřící rozsah
 • nízká tlaková ztráta
 • individuální programování každého měřiče
 • rozúčtování pomocí tarifních počítadel
 • jednoduchá instalace a snadné ovládání přístroje
 • výběr získávání dat ( vizuální, přes optické rozhraní, prostřednictvím integrovaného rozhraní M-BUS,nebo výběrem z nabídky modulů )

[^ nahoru]