Vybavení

Metrologické zařízení AMS

AMS je vybaveno moderním zkušebním zařízením využívajícím výpočetní techniky pro zpracování a dokumentaci výsledků zkoušek.

 

Pro činnosti ověřování vodoměrů, měřičů tepla a jejich členů disponuje technickým vybavením na dobré úrovni a také kvalitním personálem, jak z hlediska kvalifikace, tak odborné praxe. Vlastníme vodoměrnou stanici na ověřování mechanických vodoměrů a hydraulických částí měřičů tepla od DN 15 do DN 50,  dále zkušební zařízení pro ověřování kalorimetrických počítadel a zkušební zařízení pro ověřování párovaných snímačů teploty.